Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Het is altijd fijn om heldere afspraken te maken. Wij doen dat ook graag met jou als ouder over de kinderopvang van je kind(eren). Naast de afspraken in het contract, dat je met ons hebt afgesloten, leggen we de overeenkomsten ook vast in algemene voorwaarden. Elk jaar zorgen we dat deze voorwaarden weer goed aansluiten bij de behoeftes van de kinderen en de kwaliteit van de kinderopvang.

Algemene voorwaarden

Hier vind je de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang
Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2017 van de Brancheorganisatie Kinderopvang

Aanvullende Algemene voorwaarden

Hier vind je de aanvullende algemene voorwaarden van Kinderopvang NatuurlijkThuis

Privacy

Wij vinden privacy heel erg belangrijk en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons privacystatement staat hoe we dit doen en volgens welke regels:

Privacy-verklaring Kinderopvang NatuurlijkThuis