Kinderdagverblijf

Natuurlijk vertrouwd

Bij NatuurlijkThuis willen we kinderen een plek bieden die (bijna) zo vertrouwd voelt als thuis. Een plek waar ze zichzelf mogen zijn en waar ze altijd welkom zijn. Vier jaar lang. We willen kinderen een stabiele plek bieden, met vaste groepsgenootjes en pedagogisch medewerkers die voor langere tijd bij ons werken. Dit omdat we het belangrijk vinden dat kinderen zich kunnen hechten aan de volwassenen die voor hen zorgen.

We organiseren de groepsruimte en de invulling van de dag zo dat er ruimte is voor de behoeftes, interesses en ontwikkeling van ieder kind.

Impressie NatuurlijkThuis

Impressie van de zithoek bij Kinderopvang NatuurlijkThuis

Een dag bij NatuurlijkThuis is natuurlijk altijd anders

Iedere dag bij ons kent een aantal vaste elementen. Zo is er altijd tijd voor een rustige en hartelijke ontvangst van kinderen en ouders, zijn er drie vaste eetmomenten (’s morgens, tussen de middag en ’s middags), wordt er door de kinderen geslapen en wordt er heel veel gespeeld. Dat laatste bij voorkeur veel buiten!

Verder zijn er wisselende elementen. Denk hierbij aan creatieve activiteiten, muzikale activiteiten, natuuractiviteiten, feesten en uitstapjes.

Omdat we de behoeftes van de kinderen als uitgangspunt nemen, zal iedere dag er anders uitzien en gebeuren de dingen vast niet altijd precies op dezelfde tijd. We eten misschien een keer wat eerder of juist wat later of misschien wel een keer buiten. In de winter spelen we misschien wel een keer een hele week met sneeuw en met bijna niets anders.

Impressie eetkeuken NatuurlijkThuis

Impressie van de eetkeuken bij Kinderopvang NatuurlijkThuis