Praktische informatie

Openingstijden

NatuurlijkThuis is iedere dag standaard geopend van 7.30 tot 18.30 uur.
Vervroegde opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur en verlengde opvang tot 19.00 uur. Op nationale feestdagen is de opvang gesloten.

Opvang vanaf twee dagen

Wij bieden opvang aan vanaf twee dagen per week.

Tarieven

Hier vindt u onze tarieven

Ruilen

Hier vindt u meer informatie over het ruilen van dagen

LRK-nummer

Kinderopvang NatuurlijkThuis is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Ons registratienummer is: 250027410. Dit nummer heb je nodig voor het aanvragen van je belastingtoeslag.

GGD-rapporten

Wil je onze GGD-rapporten lezen? Klik dan hier.

Rijksvaccinatieprogramma

Bij NatuurlijkThuis vangen we uitsluitend kinderen op die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

BKR en afwijken BKR

In de wet is vastgelegd hoeveel pedagogisch medewerkers aanwezig moeten zijn ten opzichte van het aantal kinderen. Dit wordt de beroepskracht-kindratio genoemd. Uiteraard zorgen wij ervoor dat we hieraan voldoen.

Er zijn momenten op de dag waarop kan en mag worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Wij staan deze afwijking als volgt toe: Op dagen waarop drie medewerkers op de groep werkzaam zijn, staan wij een afwijking van de beroepskracht-kindratio toe tussen 12.30 en 15.30 uur, op dagen met twee medewerkers op de groep staan wij deze afwijking toe tussen 8.00-8.30, 12.30-14.30 en 17.30-18.00 uur. Wanneer één medewerker werkzaam is op de groep, wordt niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio.

Buiten de hierboven genoemde tijden wijken wij niet af van de beroepskracht-kindratio. Voor die momenten waarop door de 3-uursregeling slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is, is er in het pand een achterwacht aanwezig die ingeschakeld kan worden in
geval van een calamiteit. Dit kan een medewerker van kantoor zijn of een bewoner uit het pand die bij ons bekend is als achterwacht. De telefoonnummers van de achterwachten staan op de achterwachtregeling in het keukenkastje op de groep.

Wat neem je zelf mee van huis?

Bij NatuurlijkThuis verzorgen we bijna alles. Het enige dat je zelf mee moet nemen is:

  • fles- of borstvoeding voor je baby
  • een fles (voorzien van naam)
  • eventueel de vaste knuffel van je kind
  • eventueel een speen

Waar zorgt NatuurlijkThuis zorgt voor?

  • fruit, de lunch, tussendoortjes en drinken
  • luiers
  • per seizoen een slaapzak
  • reservekleding. Heeft je kind onverwacht een verschoning nodig, dan krijg je van ons een setje kleding in bruikleen.
  • kaplaarzen
  • gevoerde regenpakken

Oudercommissie

Binnen NatuurlijkThuis is een oudercommissie actief die gevraagd en ongevraagd advies kan geven over allerhande onderwerpen die binnen de organisatie spelen.

Hier vind je ons medezeggenschapsreglement

Klachtenregeling

Hier vind je ons klachtenreglement

Algemene voorwaarden

Hier vind je de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang
Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2017 van de Brancheorganisatie Kinderopvang

Aanvullende Algemene voorwaarden

Hier vind je de aanvullende algemene voorwaarden van Kinderopvang NatuurlijkThuis