Ruilen

Kinderdagverblijf NatuurlijkThuis
Kinderopvang NatuurlijkThuis

Als een kind om wat voor reden dan ook een dag niet aanwezig kon of kan zijn, mag deze dag geruild worden. Aan het ruilen zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • Het maximaal toegestane aantal kinderen op de groep mag niet worden overschreden
  • De afwezigheid moet minimaal 5 dagen (120 uur) voor aanvang van de betreffende opvangdag worden doorgegeven via ouderapp (m.i.v. 01/02/2021)
  • Er moet altijd worden voldaan aan de beroepskracht-kindratio. Dat laatste wil zeggen dat er altijd voldoende personeel aanwezig moet zijn ten opzichte van het aantal kinderen op de groep. Voor een ruildag zetten wij geen extra medewerkers in.
  • Er moet worden voldaan aan het vaste gezichten-criterium. Dat wil zeggen dat een van de vaste gezichten van het kind aanwezig moet zijn die dag.
  • Heb je je kind afgemeld, maar wil je het alsnog komen brengen, dan kan dat alleen als er nog plaats is op de groep. De vrijgekomen plaats kan inmiddels vergeven zijn.
  • Wij horen het graag zo ruim mogelijk van tevoren als een kind niet komt, zodat we andere ouders de mogelijkheid kunnen geven van de vrijgekomen plaats gebruik te maken.
  • Incidentele dagen kunnen maximaal 180 dagen in de toekomst worden aangevraagd
  • Het opgebouwde ruiltegoed is 180 dagen geldig vanaf de datum van afmelden (m.i.v. 22/03/2022)